Felhívások

 

Meghívó közgyűlésre

A közgyűlés helye: Club88 Étterem 1141 bp. Szugló  utca 88
A közgyűlés időpontja: 2022. május 17., 17.00 óra

 Napirend:

  1. Elnökségi köszöntő
  2. A közgyűlés levezető elnökének megválasztása
  3. Az egyesület 2021 évibeszámolójának és közhasznúsági jelentésének ismertetése, elfogadása.
  4. Egyéb információk, hozzászólások, javaslatok

Figyelemfelhívás

A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a+1 fő jelen 
van.
Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés - 
változatlan napirend mellett 2022 05 24 17.00 órakor kerül megtartásra, az 
alapszabályban foglaltak szerint meghirdetett helyszínen és időpontban.
A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet 
nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen 
meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.