Szolgáltatások

Integrációs szerepvállalásunk keretében az élet minden területét érintően törekszünk arra, hogy előmozdítsuk az érintettek érvényesülését a mindennapokban.

A nyílt munkaerőpiacon történő foglalkoztatás elősegítése:

 • álláskeresők igény szerinti (egyéni és/vagy csoportos) felkészítése, munkahelyi utókövetése
 • fogyatékos személyek foglalkoztatási területeinek felkutatása, morális és gazdasági előnyök ismertetése és szemléletformáló programok szervezése illetve lebonyolítása munkaadók számára

Szociális szolgáltatások:

 • tanácsadás, egyéni és csoportos mentoráció, krízishelyzetek kezelése
 • közösségi programok szervezése és lebonyolítása pl. önsegítő csoportok, tematikus klubok, csapatépítő és szemléletformáló tréningek

Az oktatás területén:

 • közreműködés az akadálymentes integrált oktatási környezet kialakításában
 • ösztöndíj- és egyéb pályázatok figyelése
 • iskolarendszeren kívüli képzésekben akadálymentes képzési lehetőségek felkutatása, lehetőségek közzététele
 • saját szervezésű tréningek, tanfolyamok biztosítása
 • készségfejlesztő klubok szervezése, működtetése
 • integrált tanulmányi kirándulások szervezése, lebonyolítása

Szabadidő, sport, kultúra területén akadálymentes lehetőségek felkutatása, közzététele, szervezése, közreműködés más szervezetek programjaiban

Akadálymentesítési szolgáltatások:

 • közreműködés akadálymentes környezet kialakításában
 • problémák jelzése megoldási javaslatokkal az illetékes személyek, szervezetek felé

Fogyatékosügyi ismeretbővítés:

 • tájékoztató kiadványok szerkesztése és terjesztése
 • interaktív foglalkozások és figyelem felkeltő programok szervezése és lebonyolítása