Határozatok

2018. május 12. – Közgyűlés
1./2018 sz. határozat:
Az egyesület tagjai egyhangú szavazással elfogadják az egyesület 2017. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

2017. december 15. – Közgyűlés
4./2017 sz. határozat:
A 2018 évi költségvetési tervet a közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfogadja.

2017. május 23. – Közgyűlés
1./2017. sz. határozat:
Az egyesület tagjai egyhangú szavazással elfogadják az egyesület 2016. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

2./2017. sz. határozat:
Az egyesület új székhelye: 1141 Bp., Szugló u. 82.
A javaslatot a jelenlévők nyílt szavazással, ellenszavazat nélkül fogadják el.

3./2017. sz. határozat:
Az egyesület tagjai egyhangú szavazással elfogadják a szervezet tevékenységeinek, ezzel összhangban közhasznú tevékenységeinek bővítését, e változások alapszabályba foglalását. és felkérik az elnököt az alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalására

2016. december 17. – Közgyűlés
2./2016. sz. határozat:
Az egyesület tagjai egyhangú szavazással elfogadják az egyesület 2017. évi költségvetési tervét.

2016. május 4. – Közgyűlés
1./2016. sz. határozat:
Az egyesület tagjai egyhangú szavazással elfogadják az egyesület 2015. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

2015. november 11. – Közgyűlés
3./2015 sz. határozat:
A 2016 évi költségvetési tervet a közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfogadja.

4./2015 sz. határozat:
A választás eredményeként a közgyűlés 7 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással Tóth Andrea Zsanettet megválasztja az elnöki pozícióra. Tóth Andrea Zsanett az elnöki tisztséget elfogadja

5./2015 sz. határozat:
A választás eredményeként a közgyűlés 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással Herczegh Károlyt megválasztja az egyesület alelnökének. Herczegh Károly az alelnöki tisztséget elfogadja.

6./2015 sz. határozat:
A választás eredményeként a közgyűlés 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással Raffer Sándort megválasztja az egyesület elnökségi titkárának. Raffer Sándor az elnökségi titkári tisztséget elfogadja.

7./2015 sz. határozat:
Az egyesület új székhelye: 1078 Budapest, Rottenbiller utca 44. A javaslatot a jelenlévők nyílt szavazással, ellenszavazat nélkül fogadják el.

8./2015 sz. határozat:
A jelenlévők nyílt szavazással egyhangúlag megszavazzák az egyesület fő célkitűzésének módosítását, amely a döntés alapján a következő: Az egyesület célja a látássérültek életminőségének javítása, valamint a társadalmilag sérülékeny csoportok esélyegyenlőségének és beilleszkedésének támogatása.

2015. április 8. – Közgyűlés
2./2015. sz. határozat:
Az egyesület tagjai nyílt, egyhangú (7 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0tartózkodás) szavazással elfogadják a 2014. évi beszámolót és közhasznúsági jelentést.

2015. február 11. – Rendkívüli közgyűlés az egyesület  alapszabályának a Fővárosi Törvényszék 14. Pk.60831/2011/9. számú végzésében foglaltaknak megfelelő módosítása céljából
1./2015. sz. határozat:
Az egyesület tagjai egyhangú szavazással (9 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás) elfogadják az alapszabály módosításait, és felkérik az elnököt az alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalására.

2014. november 26. – Közgyűlés
7./2014. sz. határozat:
A közgyűlés egyhangúlag (10 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás) elfogadja az egyesület 2015. évi költségvetési tervét.

2014. július 30 – Közgyűlés
6./2014. sz. határozat:
A közgyűlési egyhangú szavazással (9 igen, 0 nem, 0 tartózkodás) elfogadja az alapszabály módosításait, és felkérik az elnököt az alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalására.

2014. április 8. – Közgyűlés
5./2014. sz. határozat:
A közgyűlés az egyesület 2013. évi éves beszámolóját és közhasznúsági jelentését nyílt szavazással, egyhangúlag (9 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás) elfogadja

2014. március 19. – Közgyűlés
1./2014. sz. határozat:
Az egyesület új székhelye: 1201 Budapest, Zilah utca 25. fsz. 3. A javaslatot a jelenlévők nyílt szavazással, ellenszavazat nélkül (10 igen szavazat, 0 tartózkodás) fogadják el.

2./2014. sz. határozat:
A jelenlévők nyílt szavazással egyhangúlag (10 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás) megszavazzák az egyesület fő célkitűzésének módosítását, amely a döntés alapján a következő: Az egyesület célja a látássérültek életminőségének javítása, valamint a társadalmilag sérülékeny csoportok esélyegyenlőségének és beilleszkedésének támogatása

3./2014. sz. határozat:
Az egyesület elnöksége három főből (elnök, alelnök elnökségi titkár) áll. A javaslatot a jelenlévők 6 igen szavazattal, tartózkodás nélkül fogadják el. A javaslatot nem támogatják (4 fő): Doktor Katalin, Fülöp Zoltán, Galambos Enikő, Tóth Andrea Zsanett

4./2014. sz. határozat:
Az egyesület módosított alapszabályát a jelenlévők nyílt szavazással, ellenszavazat és tartózkodás nélkül (10 igen szavazat) elfogadják.

2013. november 9. – Közgyűlés
2./2013. sz. határozat:
A 2014. évi költségvetési tervet a közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag (8 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás) elfogadja.

3./2013. sz. határozat:
Galambos Enikő elnök lemondását követően Fülöp Zoltán elnökjelöltre minden jelenlévő, szavazásra jogosult érvényes szavazatot adott le. leadott érvényes szavazatok száma 8, ebből igen szavazat 8, nem szavazat 0.
A szavazás eredményeként a közgyűlés Fülöp Zoltánt megválasztja az elnöki pozícióra.
Fülöp Zoltán az elnöki tisztséget elfogadja, egyúttal lemond titkári tisztségéről.

4./2013. sz. határozat:
Herczegh Károly jelöltre a jelenlévő szavazásra jogosult 8 fő által leadott érvényes szavazatok száma 7, ebből igen szavazat 7, nem szavazat 0.
A szavazás eredményeként a közgyűlés Herczegh Károlyt megválasztja az egyesület titkárának. Herczegh Károly a titkári tisztséget elfogadja.

2013. április 24. – Közgyűlés
1./2013. sz. határozat:
A közgyűlés az elnökség által előterjesztett 2012. évi éves beszámolót és közhasznúsági jelentést nyílt szavazással, egyhangúlag (11 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás)elfogadja.

2012. november 14. – Közgyűlés
2./2012. sz. határozat:
A közgyűlés egyhangúlag (10 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás) elfogadja az egyesület 2013. évi költségvetési tervét.

2012. július 19. – Közgyűlés
1./2012. sz. határozat:
dr. Nyusti Szilvia lemondását követően a közgyűlés 10 érvényes – 7 igen, 3 nem – szavazat leadásával Doktor Katalint elnökségi taggá választja. Doktor Katalin a tisztséget elfogadja.

2011. december 3. – Megismételt alakuló közgyűlés
1. határozat:
A közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag kimondta a Világ-Tér-Kép Közhasznú  Egyesület megalakulását. (10 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás)

2. határozat:
A közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfogadta az egyesület módosított alapszabályát. (10 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás)

3. határozat
A közgyűlés 10 leadott érvényes – 9 igen és 1 nem – szavazattal Galambos Enikőt választja az egyesület elnökévé. Galambos Enikő a tisztséget elfogadja.
A közgyűlés 10 leadott érvényes – 9 igen és 1 nem – szavazattal Tóth Andrea Zsanettet választja az egyesület alelnökévé. Tóth Andrea Zsanett a tisztséget elfogadja.
A közgyűlés 10 leadott érvényes – 9 igen és 1 nem – szavazattal Fülöp Zoltánt választja az egyesület titkári tisztségére. Fülöp Zoltán a tisztséget elfogadja.
A közgyűlés 10 leadott érvényes – 9 igen és 1 nem – szavazattal dr. Nyusti Szilviát és Raffer Sándort választja az egyesület elnökségi tagjának. dr. Nyusti Szilvia és Raffer Sándor a tisztséget elfogadja.
4. határozat
A közgyűlés egyhangú (10 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás) döntése alapján a tagdíj mértéke rendes tagsági jogviszony esetén évi 3000,- Ft. A pártoló tagoknak tagdíj-fizetési kötelezettsége nincs, a pártolói hozzájárulás legkisebb összege megegyezik a tagdíj mértékével.

2011. október 27. – Alakuló közgyűlés
(A Fővárosi Bíróság 14.Pk. 60.831/2011/1 végzése alapján az alakuló ülés meg kell ismételni)