2017. május 23. – Közgyűlés

1./2017. sz. határozat: Az egyesület tagjai egyhangú szavazással elfogadják az egyesület 2016. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését. 2./2017. sz. határozat: Az egyesület új székhelye: 1141 Bp., Szugló u. 82. A… Tovább

2015. november 11. – Közgyűlés

3./2015 sz. határozat: A 2016 évi költségvetési tervet a közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfogadja. 4./2015 sz. határozat: A választás eredményeként a közgyűlés 7 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással… Tovább

2015. február 11. – Rendkívüli közgyűlés az egyesület alapszabályának a Fővárosi Törvényszék 14. Pk.60831/2011/9. számú végzésében foglaltaknak megfelelő módosítása céljából

1./2015. sz. határozat: Az egyesület tagjai egyhangú szavazással (9 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0 tartózkodás) elfogadják az alapszabály módosításait, és felkérik az elnököt az alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalására. Tovább