VTKE Köz-Tér

A Nemzeti Együttműködési Alap támogatásával megvalósuló „VTKE Köz-tér” program keretében olyan közösségi teret kívánunk fenntartani, amely akadálymentes környezetet biztosít egyesületünk szolgáltatásai, közösségi programjai és szakmai csoportjai számára.

A projekt újszerű szemlélete abban rejlik, hogy egyesületünk fogyatékkal élő és ép közreműködői egyenlő partnerként, közös cél érdekében dolgozhatnak együtt egy közösségben. Ebben a közös térben és időben lehetőséget teremtünk arra, hogy mindkét fél részéről kölcsönös bizalmi állapot alakuljon ki, amelyben képessé válnak a közös tanulásra, kölcsönös- és önmegismerésre egyaránt. A projekt során szerzett egyéni élmények a csoportban megoszthatóak, ezáltal a tagok új nézőpontokat sajátíthatnak el és új viselkedési stratégiákat tanulhatnak.

A projekttel utat nyitunk a közösség számára a negatív attitűdök lebontásához, a közös gondolkodáshoz és szemléletformáláshoz. A társadalmi felelősségvállalás és a hiteles, aktív szereplőként való részvétel ösztönzése alapvetően elősegíti a közösség építését és ezen keresztül az integrációt a többségi csoportokba.

Programjaink befektetésnek tekinthetők, melyek minden perce és ráfordított forintja hatványozottan jelenik meg a közösségek erősödésében, a társadalmi szerepvállalás és attitűd tudatos változásaiban, valamint az alapelvek, standardok illetve módszertanok fejlesztése és alkalmazása során más civil szervezetek működésének támogatásában.

Programunk arra ösztönöz minden résztvevőt, hogy a tartalmas időtöltés során a közös gondolkozás, tapasztalatcsere segítségével a felmerülő társadalmi és lokális problémáikra, megjelenő szükségleteikre javaslatokat illetve megoldásokat fogalmazzanak meg.