Felhívások

 

Meghívó közgyűlésre

A közgyűlés helye: Club88 Étterem (1141 Budapest, Szugló u. 88.)
A közgyűlés időpontja: 2020. június 27., 16.30 óra

 Napirend:

  1. Elnökségi köszöntő
  2. A közgyűlés levezető elnökének megválasztása
  3. Az egyesület 2019. évi beszámolójának és közhasznúsági jelentésének ismertetése, elfogadása
  4. Egyéb információk, hozzászólások, javaslatok

Figyelemfelhívás
A közgyűlés határozatképes, ha azon az egyesületi tagok 50%-a+1 fő jelen van. Ha a közgyűlés nem lesz határozatképes, a megismételt közgyűlés ugyanazon a napon és helyen, 17.00 órakor kerül megtartásra.

A megismételt közgyűlés a megjelent egyesületi tagok számára tekintet nélkül határozatképes és nincs jogi akadálya annak, hogy a jelen meghívóban feltüntetett napirendi pontokban döntést hozzon.