2019. november 13. – Közgyűlés

2./2019 sz. határozat: A választás eredményeként a közgyűlés 10 igen, 1 nem szavazattal Tóth Andrea Zsanettet megválasztja az elnöki pozícióra.
Tóth Andrea Zsanett az elnöki tisztséget elfogadja

3./2019 sz. határozat: A választás eredményeként a közgyűlés 10 igen, 1 nem szavazattal Herczegh Károlyt megválasztja az egyesület alelnökének.
Herczegh Károly az alelnöki tisztséget elfogadja.

4./2019 sz. határozat: A választás eredményeként a közgyűlés 10 igen, 1 nem szavazattal Raffer Sándort megválasztja az egyesület elnökségi titkárának.
Raffer Sándor az elnökségi titkári tisztséget elfogadja.

5./2019 sz. határozat: A 2020 évi költségvetési tervet a közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfogadja.

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.