2017. május 23. – Közgyűlés

1./2017. sz. határozat:

Az egyesület tagjai egyhangú szavazással elfogadják az egyesület 2016. évi beszámolóját és közhasznúsági jelentését.

2./2017. sz. határozat:

Az egyesület új székhelye: 1141 Bp., Szugló u. 82.
A javaslatot a jelenlévők nyílt szavazással, ellenszavazat nélkül fogadják el.

3./2017. sz. határozat:

Az egyesület tagjai egyhangú szavazással elfogadják a szervezet tevékenységeinek, ezzel összhangban közhasznú tevékenységeinek bővítését, e változások alapszabályba foglalását. és felkérik az elnököt az alapszabály módosításokkal egységes szerkezetbe foglalására

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.