2015. november 11. – Közgyűlés

3./2015 sz. határozat:

A 2016 évi költségvetési tervet a közgyűlés nyílt szavazással egyhangúlag elfogadja.

4./2015 sz. határozat:

A választás eredményeként a közgyűlés 7 igen, 2 nem szavazattal és 0 tartózkodással Tóth Andrea Zsanettet megválasztja az elnöki pozícióra. Tóth Andrea Zsanett az elnöki tisztséget elfogadja

5./2015 sz. határozat:

A választás eredményeként a közgyűlés 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással Herczegh Károlyt megválasztja az egyesület alelnökének. Herczegh Károly az alelnöki tisztséget elfogadja.

6./2015 sz. határozat:

A választás eredményeként a közgyűlés 8 igen, 1 nem szavazattal és 0 tartózkodással Raffer Sándort megválasztja az egyesület elnökségi titkárának. Raffer Sándor az elnökségi titkári tisztséget elfogadja.

7./2015 sz. határozat:

Az egyesület új székhelye: 1078 Budapest, Rottenbiller utca 44. A javaslatot a jelenlévők nyílt szavazással, ellenszavazat nélkül fogadják el.

8./2015 sz. határozat:

A jelenlévők nyílt szavazással egyhangúlag megszavazzák az egyesület fő célkitűzésének módosítását, amely a döntés alapján a következő: Az egyesület célja a látássérültek életminőségének javítása, valamint a társadalmilag sérülékeny csoportok esélyegyenlőségének és beilleszkedésének támogatása.

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.