2015. április 8. – Közgyűlés

2./2015. sz. határozat:

Az egyesület tagjai nyílt, egyhangú (7 igen szavazat, 0 nem szavazat, 0tartózkodás) szavazással elfogadják a 2014. évi beszámolót és közhasznúsági jelentést.

Könyvjelző Közvetlen hivatkozás.